+995551213311
  •  
თეკლა ქამხაძე

თეკლა ქამხაძე

პარტნიორი

BBK-ს დამფუძნებელი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიში.

2016 – 2017 წლებში - ა(ა)იპ საქართველოს მძლეოსნობის ეროვნულ ფედერაციაში პრეზიდენტთან არსებული აპარატის წევრი.

2015 – 2016 წლებში  მუშაობდა ა(ა)იპ ევროპის ახალგარზდული მძლეოსნობის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობაზე.

2013 - 2015 წლებში იყო ა(ა)იპ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ს საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის აპარატის წევრი.


ელ–ფოსტა: t.kamkhadze@91.212.213.19/~bbkge 

მისამართი

N/A

ტელეფონის ნომერი

N/A

ელ-ფოსტა

N/A

ვებ გვერდი

N/A