+995551213311
 •  

ბიზნესის მიმართულებით BBK გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • მცირე (საოჯახო) ბიზნესის მხარდაჭერა
 • არსებული პროდუქტების განვითარება
 • ახალი პროდუქტის დაგეგმვა
 • ბიზნესის პროდუქტიულობის ანალიზი
 • აუდიტორული და ბუღალტრული მომსახურება
 

თითოეული პროდუქტის მიზანია ხელი შეუწყოს მეწარმეებს სწორად დაგეგმონ და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი, აღმოფხვრან წამოჭრილი პრობლემები და განსხვავებული კუთხით შეხედონ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხს.
ბიზნეს მიმართულების ფარგლებში, კონსულტაციები კეთდება შესაბამისი საკითხების ანალიზის საფუძველზე:

 • მენეჯმენტი;
 • ფინანსები;
 • თანამშრომლების ფიდბექი;
 • ბიზნეს მოდელი;
 • ინდუსტრიის ანალიზი და სხვ.